تورمجازی طبقه اول درمانگاه تخصصی سهامی

سالن آزمایشگاه

طبقه اول درمانگاه تخصصی سهامی شامل بخش های مدیریت ، مطب دکتر رضایی ، مطب دکتر عظیمی – بهداشت و سلامت ، سالن خونگیری و آزمایشگاه می باشد. با مشاهده تور مجازی و گردش در این درمانگاه مجهز مطمئن می شوید که این درمانگاه هم از نظر تجهیزات و هم از نظر مشتری مداری و رضایتمندی بسیار عالی خدمات درمانی را ارائه می دهد.

شما با مراجعه به وبسایت این درمانگاه می توانید از خدمات آنلاین آن استفاده کنید.

درمانگاه سهامی